Dalska     Skrievum!     Istorrjur     Kumiur     Dikter     Lekker     Um mig

Layoutn fö kbd§

 

 

Dǫtanjenter:
 
  § 
 ½
 §
 !
 1
 "
 2  @
 #
 3  £
 ¤
 4  $
 %
 5  €
 &
 6
 /
 7  {
 (
 8  [
 )
 9  ]
 =
 0  }
 ?
 + \
 ` 
 ´ 
Back­space
Tab Q W Ę Ų Į Ǫ P  ^ 
 ¨ ~ 
  E
n
t
e
r
Caps Lock Ą Ð H Ş K  *
 ’
Shift  >
 <  |
Z X V B  ;
 ,
 :
 .
 _
 -
Shift
Ctrl Win Alt  Space ( § ´ ` ¨ ^ ~ ) Alt Gr Win Menu Ctrl
  
  ´  
 ½
 §
 !
 1
 "
 2  @
 #
 3  £
 ¤
 4  $
 %
 5  €
 &
 6
 /
 7  {
 (
 8  [
 )
 9  ]
 =
 0  }
 ?
 + \
 ` 
 ´ 
Back­space
Tab Q W É R T Ý Ú Í Ó P Å  ^ 
 ¨ ~ 
  E
n
t
e
r
Caps Lock Á S D F G H J K L Ö Ä  *
 '
Shift  >
 <  |
Z X C V B N M  ;
 ,
 :
 .
 _
 -
Shift
Ctrl Win Alt  Space ( § ´ ` ¨ ^ ~ ) Alt Gr Win Menu Ctrl
  
  `  
 ½
 §
 !
 1
 "
 2  @
 #
 3  £
 ¤
 4  $
 %
 5  €
 &
 6
 /
 7  {
 (
 8  [
 )
 9  ]
 =
 0  }
 ?
 + \
 ` 
 ´ 
Back­space
Tab Q W È R T Y Ù Ì Ò P Å  ^ 
 ¨ ~ 
  E
n
t
e
r
Caps Lock À S D F G H J K L Ö Ä  *
 '
Shift  >
 <  |
Z X C V B N M  ;
 ,
 :
 .
 _
 -
Shift
Ctrl Win Alt  Space ( § ´ ` ¨ ^ ~ ) Alt Gr Win Menu Ctrl
  
  ¨ 
 ½
 §
 !
 1
 "
 2  @
 #
 3  £
 ¤
 4  $
 %
 5  €
 &
 6
 /
 7  {
 (
 8  [
 )
 9  ]
 =
 0  }
 ?
 + \
 ` 
 ´ 
Back­space
Tab Q W Ë R T ÿ Ü Ï Ö P Å  ^ 
 ¨ ~ 
  E
n
t
e
r
Caps Lock Ä S D F G H J K L Ö Ä  *
 '
Shift  >
 <  |
Z X C V B N M  ;
 ,
 :
 .
 _
 -
Shift
Ctrl Win Alt  Space ( § ´ ` ¨ ^ ~ ) Alt Gr Win Menu Ctrl
  
  ^ 
 ½
 §
 !
 1
 "
 2  @
 #
 3  £
 ¤
 4  $
 %
 5  €
 &
 6
 /
 7  {
 (
 8  [
 )
 9  ]
 =
 0  }
 ?
 + \
 ` 
 ´ 
Back­space
Tab Q W Ê R T Y Û Î Ô P Å  ^ 
 ¨ ~ 
  E
n
t
e
r
Caps Lock  S D F G H J K L Ö Ä  *
 '
Shift  >
 <  |
Z X C V B N M  ;
 ,
 :
 .
 _
 -
Shift
Ctrl Win Alt  Space ( § ´ ` ¨ ^ ~ ) Alt Gr Win Menu Ctrl
  
 ~ 
 ½
 §
 !
 1
 "
 2  @
 #
 3  £
 ¤
 4  $
 %
 5  €
 &
 6
 /
 7  {
 (
 8  [
 )
 9  ]
 =
 0  }
 ?
 + \
 ` 
 ´ 
Back­space
Tab Q W E R T Y U I Õ P Å  ^ 
 ¨ ~ 
  E
n
t
e
r
Caps Lock à S D F G H J K L Ö Ä  *
 '
Shift  >
 <  |
Z X C V B Ñ M  ;
 ,
 :
 .
 _
 -
Shift
Ctrl Win Alt  Space ( § ´ ` ¨ ^ ~ ) Alt Gr Win Menu Ctrl

 

 ½
 § 
 !
 1
 "
 2  @
 #
 3  £
 ¤
 4  $
 %
 5  €
 &
 6
 /
 7  {
 (
 8  [
 )
 9  ]
 =
 0  }
 ?
 + \
 ` 
 ´ 
Back­space
Tab Q W E R T Y U I O P Å  ^ 
 ¨ ~
  E
n
t
e
r
Caps Lock A S D F G H J K L Ö Ä  *
 '
Shift  >
 <  |
Z X C V B N M  ;
 ,
 :
 .
 _
 -
Shift
Ctrl Win Alt  Space ( § ´ ` ¨ ^ ~ ) Alt Gr Win Menu Ctrl

Ienda so stşile tanjentbuärdslayoutn kbd§ frǫ ien wanli swensk tanjentbuärd fö PC i tanjentn §, so ir umgard að ienum dǫtanjent. Min dyö mienes at an funggire laikt sos tanjentär  ´   `   ¨   ^  og  ~ . Set mauspieken yvyr ien dǫtanjent uvona so fǫ ðu sįo u tanjentbuärdeð endres tillfellut, dar ien dǫtanjent ar uärte nitrykkt!

  Mats Westerling

Flikar: Älvdalska, Vi skriver!, Historier, Roliga historier, Dikter, Länkar, Om mig.

Listmenyer: Vi skriver älvdalska!, Några alfabeten, Tangentbord; Söndagsskolan, Vinterväglag, Sovmorgon, Läxan, Byxbaken; Roliga historier #1-3, Roliga historier #4, Vem är vackrast?, Tiden, Han såg …, Stolligheten här i …

 

Layouten för kbd§

Bild: Tangentbordet

En rad med dödtangenter.

 

Det enda som skiljer tangentbordslayouten kbd§ från ett vanligt svenskt tangentbord för PC är att  §  har gjorts om till en s.k. dead key, dvs den fungerar på motsvarande sätt som  ´   `   ¨   ^  och  ~ . För muspekaren över respektive dead key ovan, för att se hur tangentbordet tillfälligt ändras, när man har tryckt på en "död" tangent!

 

Uppdaterad

Lyssna på älvdalskan! MW läser webbsidan. MP3-spelare (klicka på "triangeln"!)

Flash Player saknas. Prova att hämta mp3-filen!

Agard    © 2007-2012 Mats Westerling