Dalska     Skrievum!     Istorrjur     Kumiur     Dikter     Lekker     Um mig

Lekker

 1. Dialekt Uni, iet tekkensnitt min tekknę för övdalskun. Lars Törnqvist Typografi.
 2. Iembygdsförienindşę för Övdalim, EHF.
 3. Welkumner að ULUM DALSKA. Förienindşę so will biwårå Övdalskų. Swensk ollder i ųänöðun!
 4. Lars Steenslandes iemsaið.
 5. Krippbyöker Björn Rehnström
 6. Mumunes Masse.
 7. Iemsaidą för Ǫsum.
 8. Fuost konferensn um övdalskų, juni 2008 i Övdalim. Institusiuän fö språtşę i Nordn, uniwersitieteð i Uppsala.
 9. Oðer råðstemną (konferensn), Oðer råðstemną um övdalskų, juni 2008 i Övdalim. Sentrum fö multietnisk fuäskningg, uniwersitieteð i Uppsala.
 10. Tenn-Lass ser åv um swartkunstbuätşę.
 11. Stefan Nykvist kwed Li-Ulov, munes.
 12. Övdalską, Kommun Övdaln.
 13. Älvdalska. WikipediA, ensyklopedin so i fri. (Ǫ swenska).
 14. Elfdalian. WikipediA, the free encyclopedia. (Ǫ engelska).
 15. Är ǫ Övdaln! SweDia 2000.
 16. Sune Rytteres saiður. An ir uärdfyörend i byråðę upǫ Ǫsum. An ir og uärdfyörend i Ripublitşem Elfdals-Åsen.
 17. Ripublitşin Elfdals-Åsen.
 18. Sokken Övdaln, iemsaiðą fö ollum byum i sokken.
 19. ScanDiaSyn, Scandinavian Dialect Syntax. Uniwersitieteð i Tromsö.
  1. Blogg maj 2007 (Westemykklaing, Ǫsär, Brunnsbjärr, Luäka, o Klittn).
  2. Blogg juni 2007 (Blybjärr, Äväsbjärr o skauln i Tşyrtşbymm).
  3. Ien bit åv ien radioinag min Inga-Britt Peterson:

   Flash Player saknas. Prova att hämta mp3-filen!

 20. Aindşbu frǫ Övdalim. Malin Anbo.
 21. Övdaln 2010. Steen Elm, amatöfotograf.
 22. Kuärt so Lars-Erik Lindhamn a taið.
 23. Um bildspileð: "Frǫ keldum Ruätn o niða sturövin ". Lars-Erik Lindhamn.
 24. Bibliotetşeð Övdaln.
 25. Fösamblindşę Övdaln.
 26. Besparingdşę bitale språkstipendie.
 27. Council of Europe: European Charter for Regional or Minority Languages.
 28. Jochen Schepers um gamtspilmenner frǫ Övdalim (og elle stellum).
 29. Lena Willemark les Juältekstę. Bengt Åkerberg a gart yvyrsettnindşę.
 30. Övdalsfuäk kwed Byförswaisa, tekst o musik Erland Wahlström.
 31. Swenskamerikan Dammar Axel Olsson akudire min Tägt Anna Andersdotter.
 32. Ewert Åhs werd intervjuað o spilär no lieker ǫ filun.
 33. Um dalskų ǫ Twitter (Såg-Hanna Dahlkvist).
 34. "Robinson" Anna Lundhes blogg. Ǫ skrieve summt ǫ dalska.
  Mats Westerling

Flikar: Älvdalska, Vi skriver!, Historier, Roliga historier, Dikter, Länkar, Om mig.

Listmenyer: Vi skriver älvdalska!, Några alfabeten, Tangentbord; Söndagsskolan, Vinterväglag, Sovmorgon, Läxan, Byxbaken; Roliga historier #1-3, Roliga historier #4, Vem är vackrast?, Tiden, Han såg …, Stolligheten här i …

 

Länkar

 1. Dialekt Uni, ett teckensnitt med de älvdalska tecknen. Lars Törnqvist Typografi.
 2. Elfdalens Hembygdsförening, EHF.
 3. Välkomna till ULUM DALSKA (VI SKALL TALA ÄLVDALSKA), föreningen för älvdalskans bevarande. Svenska aldrig i onödan!
 4. Lars Steenslands hemsida.
 5. Björn Rehnströms barnböcker
 6. Mormors katt.
 7. Åsens Hemsida.
 8. Första konferensen om älvdalskan, juni 2004 i Älvdalen. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 9. Andra rådstämman (konferensen), Andra konferensen om älvdalskan, juni 2008 i Älvdalen. Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet.
 10. Tenn-Lars berättar om svartkonstboken.
 11. Stefan Nykvist sjunger Mors lilla Olle.
 12. Älvdalskan, Älvdalens kommun.
 13. Älvdalska. WikipediA, den fria encyklopedin. (På svenska).
 14. Älvdalska. WikipediA, den fria encyklopedin. (På engelska).
 15. Lyssna på Älvdalen. SweDia 2000.
 16. Sune Rytters sidor. Han är ordförande i Åsens Byråd. och även ordförande i Republiken Elfdals-Åsen.
 17. Republiken Elfdals-Åsen.
 18. Älvdalens socken, hemsidan för alla byar i socknen.
 19. ScanDiaSyn, Nordisk dialektsyntaks. Universitetet i Tromsö.
  1. Blogg maj 2007 (Västermyckeläng, Åsen, Brunnsberg, Loka och Klitten).
  2. Blogg juni 2007 (Blyberg, Evertsberg, och skolan i Älvdalen).
  3. En bit av ett radioinslag med Inga-Britt Peterson:
   MP3-spelare (klicka på "triangeln"!) Inga-Britt talar.
 20. Slogbod från Älvdalen. Malin Anbo.
 21. Älvdalen 2010. Steen Elm, amatørfotograf.
 22. Foton tagna av Lars-Erik Lindhamn.
 23. Om bildspelet: "Från Rotälvens källor till Österdalälven". Lars-Erik Lindhamn.
 24. Älvdalens bibliotek.
 25. Älvdalens församling.
 26. Älvdalens Besparingsskog finansierar språkstipendier.
 27. Europarådets stadga om landsdels- och minioritetsspråk.
 28. Jochen Schepers om gamla spelmän från Älvdalen (och andra ställen).
 29. Lena Willemark läser Julevangeliet på älvdalska. Bengt Åkerberg har gjort översättningen.
 30. Övdalsfuäk framför Byförswaisa, text och musik Erland Wahlström.
 31. Svenskamerikanen Dammar Axel Olsson samtalar med Tägt Anna Andersdotter.
 32. Ewert Åhs interjuvas och spelar några låtar på fiol.
 33. Om älvdalskan på Twitter (Såg-Hanna Dahlkvist).
 34. "Robinson" Anna Lundhs blogg. Hon skriver delvis på älvdalska.

 

Uppdaterad

 

Lyssna på älvdalskan! MW läser webbsidan. MP3-spelare (klicka på "triangeln"!)

Flash Player saknas. Prova att hämta mp3-filen!

Agard    © 2007-2012 Mats Westerling