Dalska     Skrievum!     Istorrjur     Kumiur     Dikter     Lekker     Um mig

Stöllugietę järi Wärdn

Uli wen ið åv min te läa!
Um da al an taintş ǫ nǫtę,
fe livum ba fe te däa,
i suäln al an taintş ǫ tşyöldę,
du al grain, dar eð i litt wa til,
og it wil e du will al enda,
eð ir sakt so stöllut o fil,
so farum läa kanenda.

 Gustaf Fröding

   (ringgum 1896).
   Yvysettning MW o kussn
   i dalska, wårę 2008

Flikar: Älvdalska, Vi skriver!, Historier, Roliga historier, Dikter, Länkar, Om mig.

Listmenyer: Vi skriver älvdalska!, Några alfabeten, Tangentbord; Söndagsskolan, Vinterväglag, Sovmorgon, Läxan, Byxbaken; Roliga historier #1-3, Roliga historier #4, Vem är vackrast?, Tiden, Han såg …, Stolligheten här i …

 

Stôlliheta i Vala

I ska vänje er å mä te skratt,
för en lever bar för te dö,
ôm dan ska en tänke på natt,
i sol ska en tänke på snö,
du ska gråte, når live ä glatt,
å int ska du vell dä du vell,
dä ä allt så stôllit, satt
en allt vell skratte lell.

 

        Gustaf Fröding (omkr. 1896)

 

 

Stolligheten i Världen

Ni ska vänja er av med att skratta,
för man lever bara för att dö,
om dagen ska man tänka på natt,
i sol ska man tänka på snö,
du ska gråta, när livet är glatt,
och du ska inte vilja det du vill,
det är allt så stolligt, så att
man allt vill skratta likväl.

 

        [Ordagrant översatt från värmländska, MW]

 

 

Stolligheten här i Världen

Ni ska vänja er av med att skratta!
Om dagen ska man tänka på natten,
för vi lever bara för att dö,
i sol ska man tänka på kölden,
du ska gråta, när det är lätt att vara till,
och du ska inte vilja det du vill skall hända,
det är allt så stolligt och fel,
så vi brister ut i skratt minsann.

 

        Gustaf Fröding (omkr. 1896).
        Översättning MW och kursen
        i älvdalska, våren 2008

 

        [Ordagrant översatt från älvdalska, MW]

 

 

Uppdaterad

 

Lyssna på älvdalskan! MW läser webbsidan. MP3-spelare (klicka på "triangeln"!)

Flash Player saknas. Prova att hämta mp3-filen!

Agard    © 2007-2012 Mats Westerling