Da såmån ir

Eð lupte syöt åv snuggberum
i såmåwermam.
Työdşäv stşäðrer auti grasį
laik ienum lium åmasin.
 ukum stiuok  sit wet it indşin.
Bar an so ar it fe såkå i ärum.
Krippä finn att ån
dar  sit min raspfuotą
o stierdgryönkråieð.
Wet it ingg åv
feld  ir ini krippnevåm.

No brägä ðaitwi stįersų.
Mass dşä kautn.
Ålåellą eppe styörtäm o gäme sig
Mass fyer  min ogum
u styörtn rwai sig.
Puotä til min tassäm.
Skäkär åm skamblin o stjäls åv.
Will it luss wårå
an lit narr sig.
U laindş fr ålåellą baið eter
ienum nyum styörte friðå si min?

Niði sju åvå pringglur uort tuoskär,
smer, swarter,
åvå it inggan styört mįer, män fiuo fuota.
Die sim et lands.
Die so kreas åv up stieną
tork ijel raweg i suolitåm.
Die so itt  tågå si ðaiti swartdöan
unde swardäm irå friðåðer,
f wa däler o finn si noð jätå.
Wekks til sig o werd aunggefuotatuoskär
mes såmådaä fårå.

           Inga-Britt Peterson

Porträttbild av Inga-Britt