Bild av bokpärmen

Älvdalsk grammatik

Boken Älvdalsk grammatik är skriven av Bengt Åkerberg under medverkan av Gunnar Nyström. Den omfattar 605 sidor och bygger bl.a. på material från kurser och översättningsgrupper under de senaste 15 åren. Med all ordböjning och över 4000 översatta exempelmeningar ger boken en grundlig beskrivning av älvdalskan. Se Förord, Författarna, Lyrik, Översikt och Innehållsförteckning samt bokens Inledning.
 Läs om teckensnittet Dialekt Uni, som har alla tecken som behövs för att skriva älvdalska. Se även Rättelser. Eventuella tillägg till boken kommer att finnas på den här webbplatsen.

Lyssna på Erkols Anna Olsdotters berättelse om Byönn nest työlbu (s. 526‑527) och några olika dikter som finns i boken Älvdalsk grammatik : Fuäst ǫ weksend s. 8, Eð i willdera s. 21, Da såmån ir s. 22, An kuägeð aut yvy sjunn s. 66, Tiðę s. 78, Upi Nupp s. 186, Watulåður s. 208, Seg til um … s. 214, Skriev briev s. 214, Noð uäno sig ǫ s. 328, Deltą s. 328, Dalskkuss s. 498, Ig a si ien anggel s. 554. Seg mi wen fe weg s. 586. Og ollt a fe framm s. 589.

Boken finns till försäljning från och med 15 maj 2012. Den distribueras via Ulum Dalska (Språkföreningen för bevarandet av älvdalska), via Elfdalens hembygdsförening och via huvudförfattaren Bengt Åkerberg. Hans E-postadress yr53@telia.com blir rätt om numret femtitre ändras till 'on'. Bokens ISBN-nummer är 978-91-633-9251-1.

Om det är problem med visningen av dessa webbsidor, kan det bero på att din webbläsare inte är uppdaterad. Sidorna fungerar med Chrome 17, Firefox 11, IE 9, Opera 11.6 och Safari 5.1 (testat på datorer med Win 7 och Vista).

Webbansvarig: Mats Westerling. E-postadressen west@skrievum.se är felaktig, men byt användarnamnet west till mitt förnamn, så blir den riktig. Tillbaka till startsidan.