Älvdalska

"Älvdalskan talas idag av uppemot tretusen personer, framför allt i Älvdalens socken i norra Dalarna. Denna språkliga varietet har traditionellt räknats som en svensk dialekt. Idag betraktas den av många som ett eget nordiskt språk." (Från Älvdalens kommuns webbsidor om älvdalska)

Avsikten med webbsajten Skrievum! är att informera om älvdalska. Framför allt om hur man kan anpassa sin dator för att skriva älvdalska. Skrievum! är älvdalska och betyder "Vi skriver!" alternativt "Låtom oss skriva!". Det älvdalska alfabetet skiljer sig från det svenska. Webbsajten behandlar bl.a. alfabetet, teckensnitt och tangentbordslayouter. Den innehåller även en del berättelser och dikter på älvdalska (inklusive MP3-ljudfiler och översättningar till svenska). Alla webbsidor, förutom denna är skrivna på älvdalska. Gå vidare till de älvdalska webbsidorna!

  1. En modern webb-läsare rekommenderas. Sidorna har testats och fungerar OK med webbläsarna Chrome 17, Firefox 11, IE 9, Opera 11.6 och Safari 5.1 (testat på datorer med Win 7 och Vista). Webbläsaren uppdaterar man enklast genom att "googla" på webbläsarens namn och ordet download, t.ex. "Firefox download".
  2. Adobe Reader används för att läsa PDF-dokument och är gratis. Hämta och installera Adobe Reader genom att googla "Adobe Reader download".
  3. Teckensnittet Dialekt Uni är gratis. Det krävs om man vill kunna skriva på datorn med alla älvdalska tecken. Läs om teckensnittet.

Webbansvarig: Mats Westerling. Lämna gärna synpunkter om webb-sidorna via E-post. Adressen west@skrievum.se är felaktig, men byt användarnamnet west till mitt förnamn, så blir den riktig. Tillbaka till startsidan.